Atasözleri İnteraktif Etkinlik-7

Türkçe dersi atasözleri konusu ile ilgili interaktif etkinlik, oyun. Atasözlerini doğru bir şekilde tamamla ve yanıtını gönder!


Bu etkinlik ortaokul öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

BİR BİLGİ: Durum (Hâl) Zarfları: Fiilleri ve fiilimsileri durum yönünden belirten kelimelerdir. Fiillere sorulan "Nasıl?" sorusunun cevabıdır. "Küçük çocuk gülerek yaklaştı." cümlesinde "gülerek" kelimesi durum zarfıdır. Çünkü bu kelime yaklaşma eyleminin nasıl yapıldığını belirtmektedir.