Atasözleri İnteraktif Etkinlik-4

Türkçe dersi atasözleri konusu ile ilgili interaktif etkinlik, oyun. Atasözlerini doğru bir şekilde tamamla ve yanıtını gönder!


Bu etkinlik ortaokul öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

BİR BİLGİ: Trajedi, seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan ve kendine özgü katı kuralları olan tiyatro türüdür. Trajedinin kahramanları soylu kişilerdir. Bu oyun türünde erdeme ve ahlaka değer verilir. Konular tarihten ve mitolojiden alınır.