Yazım Kuralları İnteraktif Etkinlik-18

Türkçe dersi yazım kuralları interaktif etkinlik. Alıntı sözcükleri yazımı.Bir Bilgi: Belgisiz zamirler isimlerin yerini belli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Bu zamirlerin hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir. Başlıca belgizi zamirler şunlardır: bazısı, kimi, çoğu, hepsi, birkaçı, birçoğu, tümü, tamamı, herkes, hiçbiri, falan, şey..." Örnek: Kampanyaya birçoğu destek verdi.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın