Zıt Anlamlı Sözcükler İnteraktif Oyun-2

Türkçe dersi zıt anlamlı sözcükler konusu ile ilgili interaktif etkinlik. Zıt anlamlı sözcükleri eşleştirin, puanları toplayın!


Bir Bilgi: Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin önemli temsilcilerinden olan Âşık Feymani, Osmaniye’de doğdu. Güzelleme, koçaklama, taşlama, nasihat, mektup, destan ve devriye tarzında yüzlerce şiir söylemiştir. Hemen hemen her konuda taşlama söylemiştir. Atışmaları başarılı olup öğretici niteliktedir. Çukurova âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın