Sözcükte Anlam İnteraktif Etkinlik-5

Türkçe dersi gerçek, mecaz, terim anlam konusu ile ilgili interaktif etkinlik, oyun. Verilen cümlelerde büyük harflerle yazılan sözcüklerin ilgili olduğu anlamları bul ve puanları topla! (Seviye 8. sınıf)Bir Bilgi: Anlam Kötüleşmesi: Türk edebiyatında ilk çeviri roman örneği Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği "Telemak" adlı eseridir. İlk Türk romanı ise Şemseddin Sami'nin "Taşşuk-u Talat ve Fitnat" adlı eseridir. İlk yazılan romanlar kimi zaman neredeyse bire bir olacak şekilde Batılı örneklerin taklitleri olarak görülebilir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın