Söz Sanatları İnteraktif Etkinlik-2

Türkçe dersi söz sanatları interaktif etkinlik. Cümlelerde geçen söz sanatlarını bul ve doğru cevabı işaretle!Bu etkinlik ortaokul öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Bir Bilgi: İnsanların her devirde en yaygın kullandıkları iletişim aracı dil olmuştur. Dil de dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel beceriden oluşmaktadır. Bu dil becerileri içerisinde en çok kullanılanı dinlemedir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın