6. Sınıf Sözel Mantık ve Muhakeme Test-2 PDF

Türkçe dersi 6. sınıf "Sözel Mantık ve Muhakeme" ile ilgili pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Sözel Mantık PDF Test-2Bir Bilgi: Eski Türkçede kelime başlarında g- ve d- ünsüzleri görülmez, bunların yerine k- ve t- ünsüzleri kullanılır; kir-, kör-, küç-, til- örneklerinde olduğu gibi. Köktürk Yazıtları'nda gelecek zaman eki -taçı/ teçi’dir. Uygurcada bunun yerine -gay/-gey; Eski Anadolu Türkçesinde -ısar/-iser kullanılmış; nihayet günümüz Türkiye Türkçesinde gelecek zaman eki olarak -acak/- ecek kullanılmaktadır.