6. Sınıf Sözcükte Anlam Test-2 PDF

Türkçe dersi 6. sınıf "Sözcükte Anlam: Geçiş ve Bağlantı İfadeleri" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Sözcükte Anlam Test-2Bir Bilgi: Enderunda eğitim aldığı dört yılın ardından, Sultan IV. Murad’ın hizmetine girerek sipahi olan Evliya Çelebi, padişahın Revan Seferi’nden sonra saraya girdi. Sarayda geçirdiği kısa sürenin ardından buradan ayrılarak ilk seyahati olan, Bursa yolculuğuna çıktı. Daha sonra 1640’larda İzmit, Trabzon ve Girit yolculuklarına çıkan Evliya Çelebi, 1645 senesinde, Bahadır Giray’ın yanına, Kırım’a çıktı.