6. Sınıf Noktalama İşaretleri Test-4 PDF

Türkçe dersi 6. sınıf "Noktalama İşaretleri" konusu ile ilgili pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Noktalama İşaretleri Test-4Bir Bilgi: Türk edebiyatının yazılı ilk eserleri olan Orhun Yazıtları, birer söylev olmakla birlikte anı özelliklerini de taşır. 16. yüzyılda Babür Şah’ın yazdığı Babürname edebiyatta anı türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır. Yine aynı yüzyılda yaşamış Katip Çelebi’nin de eserlerinde anılarına yer verdiği görülmektedir.