5. Sınıf Sözcükte Anlam Test-2 PDF

Türkçe dersi 5. sınıf "Sözcükte Anlam: Geçiş ve Bağlantı İfadeleri" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Test-2Bir Bilgi: Millî Edebiyat anlayışını Cumhuriyet Dönemi’nde devam ettiren yazarlardan bazıları şunlardır: Faruk Nafiz’in başını çektiği “Beş Hececiler”, Ahmet Kutsi Tecer, Arif Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Kemalettin Kamu, Halide Nusret Zorlutuna, Behçet Kemal Çağlar, Mithat Cemal Kuntay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Zeki Ömer Defne, Şükufe Nihal Başar, Necmettin Halil Onan...