5. Sınıf Söz Sanatları Test-2 PDF

Türkçe dersi 5. sınıf "Söz Sanatları" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Söz Sanatları Test-2Bir Bilgi: Türk edebiyatında II. Meşrutiyetin ilanından sonra Genç Kalemler dergisi etrafında bir araya gelen Ali Canip, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp gibi sanatçıların çabalarıyla Millî Edebiyat anlayışı ortaya çıkar. Türkçülük ve milliyetçilik akımları etrafında meydana gelen bu edebiyat anlayışı dilde sadeleşme (millî dil), hece ölçüsünü kullanma (millî vezin), Anadolu insanının sorunlarını dile getirme (millî konular) anlayışına dayanmaktadır.