5. Sınıf Noktalama İşaretleri Test-4 PDF

Nokta, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kesme işareti, tırnak işareti, kısa çizgi, uzun çizgi (konuşma çizgisi). Türkçe dersi 5. sınıf "Noktalama İşaretleri" konusu ile ilgili pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Noktalama İşaretleri Test-4Bir Bilgi: Türk edebiyatında küçürek hikâyenin öncü isimlerinden Ferit Edgü, bu tür hikâyeleri “yalnızca bir ânın saptaması olan öykücükler” olarak niteler. Bu tür hikâyelerde ele alınan durumun en çarpıcı, en can alıcı noktası üzerinde durulur. Küçürek hikâyeler küçük hacimli olduğu için kişi, zaman, mekân gibi unsurları sınırlı bir şekilde yer alır. Kısalık, yoğunluk ve imgesel anlatım bu tür öykülerin en belirgin özellikleridir.