5. Sınıf Cümlede Anlam Test-1 PDF

Türkçe dersi 5. sınıf "Cümlede Anlam" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Cümlede Anlam Test-1Bir Bilgi: Türklerde, Doğu dünyası doğrultusunda gelişmiş eski bir sözlükçülük geleneği vardır. Bunun elimizdeki en eski kanıtı, XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmut’un Arapça olarak yazdığı, aynı zamanda Türkçenin söz varlığını, biçim bilgisini ve Türklük dünyasını tanıtan Divanû Lûgatit-Türk’tür. Özellikle Arapça-Türkçe, Farsça-Türkçe sözlüklerle bu gelenek XIX. yüzyıl sonlarına kadar gelmiş, günümüze değin birçok yapıt yayınlanmıştır.