5. Sınıf Cümlede Anlam İlişkileri Test-1 PDF

Türkçe dersi 5. sınıf "Cümlede Anlam İlişkileri: Amaç-sonuç, sebep-sonuç, koşul-sonuç cümleleri" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Cümlede Anlam İlişkileri Test-1Bir Bilgi: Cumhuriyet Dönemi'nde ülkemizde sözlükçülük alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin başında, Türkçenin daha önceki dönemlerine ait kaynakların taranması ve Anadolu ağızlarının söz varlığının saptanması doğrultusunda Türk Dili Tetkik Cemiyeti (sonradan Türk Dil Kurumu) tarafından hazırlanıp yayımlanan çalışmaları anmak gerekir.