8. Sınıf Metin Türleri Test-3 PDF

Türkçe dersi 8. sınıf "Metin Türleri" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Metin Türleri Test-3Bir Bilgi: Tekrar, dize içinde veya dizeler arasında tekrar edilen harf, hece ve kelimelere dayalı bir ahenk unsuruna denir. Bir dize içinde veya devam eden dizeler arasında aynı ünsüzlerin tekrar edilmesine "aliterasyon", ünlü seslerin art arda tekrar edilmesiyle elde edilen uyuma da "asonans" denir. Nakarat ise dörtlük sonlarında tekrarlanan dizelerin oluşturduğu bir ahenk unsurudur.