8. Sınıf Hikâye Unsurları Test-1 PDF

Türkçe dersi 8. sınıf "Hikâye Unsurları" konusu ile ilgili pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Hikâye Unsurları Test-1Bir Bilgi: Şiiri diğer edebî türlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de ahenktir. Çünkü kelime ve kelime grupları dil bilgisi kurallarından çok şiire özgü söyleyişle ahenk etrafında bir araya gelir. Ahenk; dizelerdeki kelimelerin birbiriyle olan uyumudur. Şiirde ahenk; ritim, ses akışı, söyleyiş, ses ve kelime tekrarları ile sağlanır. Ahenksiz şiir olmadığı ve her şiirin kendine özgü bir ahengi olduğu söylenebilir.