7. Sınıf Sözcükte Anlam Test-3 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Sözcükte Anlam" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Sözcükte Anlam Test-3Bir Bilgi: Servetifünun edebiyatının şair ve yazarları Tanzimat’la başlayan dilde sadelik anlayışından uzak durmuş, aydın kesim için süslü ve sanatlı bir dille eserler vermişlerdir. Onlar estetiğe önem vermiş, bu da dil zenginliğini getirmiştir. Arapçadan, Farsçadan, Batı edebiyatından kelimeler ve tamlamalar kullanmışlardır.Bu dönemin romancıları; Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın’dır.