7. Sınıf Söz Sanatları Test-3 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Söz Sanatları" ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Söz Sanatları Test-3Bir Bilgi: Türk edebiyatında ilk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği “Telemak” adlı eserdir. İlk yerli Türk romanı ise Şemsettin Sami’nin yazdığı “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı romanıdır. İlk edebî roman Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir. Sami Paşazade Sezai’nin yazdığı “Sergüzeşt” adlı roman teknik ve üslup bakımından mükemmele yakın bir romandır.