7. Sınıf Grafik ve Sözel Mantık Test-2 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Görsel ve Grafik Okuma, Sözel Mantık ve Muhakeme" konuları ile ilgili pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Grafik ve Sözel Mantık PDF Test-2Bir Bilgi: Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi’nden önce roman türü yoktur . Bizde bu türün yerine destanlar, halk hikâyeleri, mesneviler vardı. Roman türü, edebiyatımıza çeviri olarak girmiştir. Türk edebiyatında ilk çeviri roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fransız yazar Fenelon’dan çevirdiği Telemak (Telemaque) adlı eserdir. Bu çeviriyi Robinson Crusoe, Monte Cristo Kontu gibi romanlar takip etmiştir.