7. Sınıf Fiilde Yapı Test-1 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Fiilde Yapı: Basit, Türemiş, Birleşik Fiil" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Fiilde Yapı Test-1Bir Bilgi: Söz içinde konuşanın acıma, beğenme, sevinç, korku, çaresizlik, şaşkınlık, üzüntü, dua, hayret, pişmanlık, kıskançlık, özlem gibi çok çeşitli duygu ve heyecanlarını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya; karşısındakilere seslenmeye, onları onaylamaya, redde veya tabiattaki sesleri taklit yolu ile kelimeler türetmeye yarayan kelimelere ünlem denir.