7. Sınıf Cümlede Anlam Test-2 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Cümlede Anlam" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Cümlede Anlam Test-2Bir Bilgi: Şiiri diğer edebî türlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de ahenktir. Çünkü kelime ve kelime grupları dil bilgisi kurallarından çok şiire özgü söyleyişle ahenk etrafında bir araya gelir. Ahenk; dizelerdeki kelimelerin birbiriyle olan uyumudur. Şiirde ahenk; ritim, ses akışı, söyleyiş, ses ve kelime tekrarları ile sağlanır.