7. Sınıf Çekimli Fiil Test-1 PDF

Türkçe dersi 7. sınıf  "Çekimli Fiil: Haber (Bildirme) Kipleri, Dilek (Tasarlama) Kipleri" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Çekimli Fiil Test-1Bir Bilgi: Kelimeleri, kelime gruplarını, cümleleri ve kimi zaman da paragrafları şekil ve anlam bakımından birbirine bağlayan ve yüklendikleri işlevler ile, bağlandıkları sözler arasında türlü anlam ilişkileri kuran kelime ve söz öbeklerine bağlaç denir. En sık kullanılan bağlaçlardan bazıları şunlardır: ama, fakat, lâkin, ancak, yalnız, oysa, oysaki, hâlbukive, ile, ki, de, çünkü, veya, ya da, ne…ne (de), ya…ya (da), gerek…gerek(se)...