7. Sınıf Anlatımına Göre Cümleler Test PDF

Türkçe dersi 7. sınıf "Anlatımına Göre Cümleler: Öznel Anlatım, Nesnel Anlatım" konusu ile ilgili PDF testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Anlatımına Göre Cümleler TestBir Bilgi: İşaret sıfatları varlıkların, nesnelerin yerlerini işaret yoluyla belirten sıfatlardır: bu, şu, o; böyle, öyle, şöyle; öteki, beriki; öte, beri; diğer, işte… “Bu” en yakındaki varlık için, “şu” biraz daha uzaktaki varlık için, “o” daha uzakta olan varlık için kullanılır. “Bu, şu, o” kelimeleri ismi belirttiğinde sıfat, isim yerine kullanıldığındaysa zamir olur. “Böyle, öyle, şöyle” kelimeleri ismi belirttiğinde sıfat; eyleme ve eylemsiye yönelik kullanıldığında zarf olur; çekim eki alarak isim yerine kullanıldığından zamir olur.