Cümlenin Ögeleri Çıkmış Sorular PDF İndir

Türkçe dersi 8. sınıf "Cümlenin Ögeleri" konusu ile ilgili merkezî sınavlarda çıkmış olan soruları içeren pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Cümlenin Ögeleri Çıkmış Sorular PDF TestBir Bilgi: Yapı bakımından paragraflar; giriş, gelişme, sonuç cümlelerinden meydana gelir. Giriş cümlesi, paragrafın ana fikrini ortaya koyan; amacını, konusunu belli eden cümledir. Gelişme cümleleri, giriş cümlesiyle ortaya konan düşüncenin, konunun, benzerlikler, zıtlıklar ve örneklerle geliştirildiği bölümdür. Sonuç cümlesi, verilmek istenen duygu, düşünce veya hayâlin vurgulandığı son cümledir.