8. Sınıf Fiilimsi Test-7 PDF İndir

Türkçe dersi 8. sınıf "Fiilimsi" konusu pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Fiilimsi PDF Test-7Bir Bilgi:
Nazım birimi: Şiiri oluşturan dize ya da dize kümelerine denir. Nazım birimi olarak modern şiirde dize, divan edebiyatında beyit/bent ve halk edebiyatında dörtlük kullanılır.
Nazım biçimi: Manzumelerin uyak örgüsüne, nazım birimine, ölçüsüne göre aldığı biçimdir. Örneğin mâni, türkü, koşma; gazel, kaside, rubai; serbest müstezat, sone Türk edebiyatında kullanılan bazı nazım biçimleridir.