8. Sınıf Fiilimsi Test-5 PDF İndir

Türkçe dersi 8. sınıf "Fiilimsi" konusu pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Fiilimsi PDF Test-5Bir Bilgi: Dizeler hâlinde, nazımla (uyaklı ve ölçülü) yazılmış eserlere manzume denir. Manzumelerin sanat değeri taşıyanlarına ise şiir denir. Bir başka ifadeyle şiir; muhatabında yoğun duygu ve heyecan uyandıran, ahenkli bir söyleyişe sahip, yan anlam bakımından zengin edebî metinlere denir.