8. Sınıf Deyimler ve Atasözleri PDF Test-3

Türkçe dersi 8. sınıf "Deyimler ve Atasözleri" konusu pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Deyimler ve Atasözleri PDF Test-3Bir Bilgi: Hikâyelerde kahramanının başından geçen bir olay ya da durum anlatılır. Olay örgüsü; metinlerde olay, ya metindeki kişiler arasında cereyan eden ilişkiler ya da kahramanın iç çatışmaları sonucu ortaya çıkan olay halkalarına denir. Metindeki olay sadece somut gerçeklik değil; hayal, tasarı, izlenim ve benzeri hususlar da olay örgüsü çerçevesinde değerlendirilir.