8. Sınıf Cümlenin Ögeleri Test-1 PDF İndir

Türkçe dersi 8. sınıf "Cümlenin Ögeleri" konusu pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Cümlenin Ögeleri PDF Test-1Bir Bilgi:

Lehçe: Bir dilin tarih içerisinde bilinmeyen bir dönemde kendinden ayrılmış olup büyük farklılıklar gösteren kollarına denir. “Çuvaşça ve Yakutça” Türkçenin lehçeleridir.
Şive: Bir dilin bilinen tarihî seyri içinde kendinden ayrılmış olup bazı farklılıklar gösteren kollarına denir. “Kırgızca, Kazakça, Azerice…” Türkçenin şiveleridir.
Ağız: Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine denir. Yörelere göre söyleyiş farklılıkları vardır ama yazılış aynıdır. “Karadeniz ağzı, Ege ağzı…” Türkçenin ağızlarıdır.