8. Sınıf Söz Sanatları Test-1 PDF İndir

Türkçe dersi 8. sınıf "Söz Sanatları" konusu pdf testi indirmek için aşağıdaki indirme bağlantısına tıklayın.

Söz Sanatları PDF Test-1Bir Bilgi: Türk edebiyatında bir kavram olarak Anadolu, Osmanlı coğrafyasının küçülmesine paralel olarak önce romantik ve “söylenmemiş bir masal” imgesi biçiminde Meşrutiyet Dönemi'nden itibaren görülmeye başlanmıştır. Cumhuriyet’in kuruluşunun hemen öncesinden itibaren kimlik oluşturucu bir olgu olarak Anadoluculuk, din ve soy etkenlerinin dışında Anadolu’nun maddî ve manevi gerçekliğini esas almıştır.