Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Geçiş ve bağlantı ifadeleri cümlenin doğru bir şekilde anlaşılması açısından önemlidir. Bu ifadeler cümlenin anlamını güçlendirmek, cümleyi yönlendirmek ve cümlenin anlamını farklı yönlere çekmek için kullanılır. Geçiş ve bağlantı ifadeleri üç başlık altında ele alınır.

1. Düşüncenin Yönünü Değiştiren İfadeler: İnsanı farklı düşünmeye yönlendiren, düşüncenin yönünü değiştiren bu ifadeler ancak, ama, fakat, lakin, rağmen, ne var ki, oysaki, halbuki, yine de gibi ifadelerdir.

› Saatlerce çalıştım ama işi bir türlü bitiremedim.

› Hocamız her maçta yeni taktikler deniyor ne var ki sürekli mağlup oluyoruz.

› Rüzgâr dinmesine rağmen dışarıda hâlâ bir uğultu var.
www.z-turkce.com

2. Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler: Konunun daha iyi anlatılabilmesi, daha anlaşılabilir hâle getirilmesi için açıklayıcı ve destekleyici ifadelerle (özellikle, örneğin, üstelik, ayrıca, açıkçası, başka bir deyişle, hatta) güçlendirilmesine denir.

› Spor yapmayı çok severim özellikle basketbola bayılırım.

› Hafta sonu dayımlara gitmeyi hatta bir gece onlarda kalmayı düşünüyorum.

› Bu filmin üzüntülü bir şekilde sona ereceğini açıkçası hiç düşünmemiştim.


3. Özetleyen ve Sonuç Bildiren İfadeler: Anlatılanları sonuca bağlamak ya da özetlemek amacıyla bu ifadeler (kısacası, son olarak, böylece, görüldüğü gibi, özetle, böylelikle) kullanılır.

› Akşam elektrikler kesildi, komşumuzun çocuğu hastalandı, annem bana görev verdi kısacası ödevlerimi yapamadım öğretmenim.

Son olarak şunu söylemek istiyorum ki...

Özetle sınavda 3. üniteye kadar sorumlusunuz.