Fiilimsiler İnteraktif Oyun-1

Türkçe dersi fiilimsiler konusu ile ilgili interaktif oyun, etkinlik. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil örnekleri trenin vagonlarında yazıyor. İlgili balonu patlatarak vagonun içine düşür.


Bu etkinlik ortaokul öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Bir Bilgi: Fiilimsiler fiilimsi eki almaları dolayısıyla çekimli fiillerden ayrılırlar. Çünkü çekimli fiiller kip ve kişi eki alırlar. "Bunu anlayan öğrenci dersi de anlar." → Örnek cümlede "anlamak" fiili iki farklı görevde kullanılmış. Birincisinde "an" fiilimsi ekini alarak fiilimsi olmuş (anla+y+an= anlayan), ikincisinde "r" geniş zaman kipinin ekini alarak çekimli fiil olmuştur (anla+r= anlar).

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın