Yazım Kuralları İnteraktif Etkinlik-1

Türkçe dersi yazım kuralları interaktif oyun, etkinlik. Yazımı karıştırılan sözcükler, ayrı yazılan veya bitişik yazılan birleşik sözcükler interaktif etkinlik.Bu etkinlik ortaokul öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Bu etkinliği PDF olarak indirmek için tıklayın

Bir Bilgi: Yer adlarında kullanılan "batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak" kelimeleri ayrı yazılır → Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Aşağı Ayrancı, Orta Asya, Orta Doğu, İç Anadolu, Yakın Doğu, Uzak Doğu...

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın