Yazım Kuralları Test-9

YAZIM KURALLARI GENEL TEST

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bilim Çocuk Dergisi'nin bu ayki sayısını çok beğendim.
B) Bütün ilaçlarımı Şifa eczanesinden aldım.
C) Konuyla ilgili gelişmeleri Resmî gazeteden öğrenebiliriz.
D) Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı hikâyesini okudun mu?2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Kipriklerimiz gözümüzü tozdan korur.
B) Kurs proğramları pazartesi günü açıklanacak.
C) Orijinal fikirleriyle dikkat çeken biriydi.
D) Meslek temsilcileriyle ropörtaj yaptık.3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sulamada önemli yere sahip barajlardan biri de Fırat nehri üzerindedir.
B) Kar yağışı Uludağ’da bulunan turistleri çok sevindirdi.
C) Bölge halkı Yüzbaşı Ali Çevik’e çok saygı duyuyormuş.
D) Petrol yüklü tankerlerin geçişi esnasında Çanakkale Boğazı deniz trafiğine kapatıldı.4.
1. Nasrettin Hoca, eylenirken düşündüren bir mizah anlayışına sahipti.
2. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için tedbirli olmak gerekir.
3. Yazılışından emin olamadığımız kelimeleri yazım klavuzundan kontrol etmeliyiz.
4. Bütün deneylerimizi labaratuvarda yapmak istiyoruz.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Masadaki herşey sizin için hazırlandı.
B) Bu kalemlerin hiçbiri bana ait değil.
C) Bu saatte bile birkaç evin ışığı yanıyor.
D) Çocuklar biraz önce sokakta oynuyorlardı.6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Darma dağınık bir odada çalışmaktan hoşlanmam.
B) Yazar, 1955’ten bu yana Türkiye’de yaşıyormuş.
C) Önümüzde yeşil mi yeşil bir orman uzanıyordu.
D) Veli toplantısına annem ya da babaannem katılacak.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın