Cümlenin Ögeleri Test-6

Cümlenin Yardımcı Ögeleri

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz, belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
a) Babasına -en sevdiği insana- hiç söz söyletmezdi.
b) Dedesini -o tonton yanaklı güzel insanı- çok özlüyordu.
c) Annesi -ailenin en fedakâr üyesi- çok kültürlü bir insandı.
d) Kız kardeşine -uzun saçlı güzel kıza- bir doğum günü hediyesi yolladı.2. Arabasının aynalarını temizlemek için cam suyu aldı.
Yukarıdaki altı çizili söz, cümlenin hangi ögesidir?
a) Özne
b) Yer Tamlayıcısı
c) Belirtili Nesne
d) Belirtisiz Nesne3. Osmanlı Devleti, asırlar boyunca çeşitli milletleri sınırlarında barındırmıştır.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
a) Özne - Zarf Tamlayıcısı - Belirtili Nesne - Yer Tamlayıcısı - Yüklem
b) Özne - Zarf Tamlayıcısı - Yer Tamlayıcısı - Belirtili Nesne - Yüklem
c) Belirtisiz Nesne - Yer Tamlayıcısı - Özne - Zarf Tamlayıcısı - Yüklem
d) Belirtisiz Nesne - Zarf Tamlayıcısı - Özne - Yer Tamlayıcısı - Yüklem4. "Hızlıca yaklaşan bulutlar, bize birazdan yağmurun başlayacağını haber veriyordu." cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
a) Özne
b) Yer Tamlayıcısı
c) Zarf Tamlayıcısı
d) Belirtili Nesne5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vurgulanmıştır?
a) Ördekler bahçeden geçen küçük derede yüzüyor.
b) Dışarı çıkmadan önce saçlarını güzelce taradı.
c) Kapıda karşılaştığı babasının elindeki poşetleri aldı.
d) Köpeği gezdirmek için hep birlikte dışarıya çıktılar.6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?
a) Masmavi denizin / soğuk sularına atlamak için / sabırsızlanıyordu.
b) Ders kitaplarını / kitaplıktan / tek tek / indirdi.
c) Bizim evin bacasına / birkaç güvercin / konmuştu.
d) Küçük balık / akvaryumun içinde / isteksizce / yüzüyordu.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın