Cümlede Anlam Test-5

Cümleye hakim olan duygu, cümle tamamlama, cümle oluşturma

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçümseme anlamı vardır?
a) Bu kadar çalışmanın karşılığı bu mu olacaktı!
b) Buraya yerleştiğimizden beri bir rahat yüzü görmedik.
c) Beyimiz büyümüş de bize akıl verir olmuş.
d) Hanımefendi Fransa'dan henüz dönmediler.



2. (I)Bu şehre geçen yıl tayinim çıktı. (II)Yıllarca sakin ve küçük bir beldede çalıştıktan sonra artık büyük bir şehirde yaşamaya başladım. (III)Ancak buraya yerleştiğimden beri hiç huzur yüzü görmedim. (IV)Sanırım ilk fırsatta başka bir yere tayin istemek zorunda kalacağım.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır?
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.



3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı vardır?
a) Yazarın bütün romanlarını keyifle okudum.
b) Hani Denizli'ye gelince beni ziyaret edecektin?
c) Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum.
d) Şehrin trafiği de bir rahatlamadı gitti.



4.
I- insanlar
II- yetiştirme
III- kaliteli
IV- eğitim
V- sanatıdır.
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olmalıdır?
a) IV-III-I-II-V
b) III-I-II-V-IV
c) I-II-III-IV-V
d) IV-V-III-I-II



5.
I- toplumu
II- görmek
III- demektir
IV- yönleriyle
V- yazarlık
VI- bütün
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olmalıdır?
a) I-II-VI-V-IV-III
b) V-I-IV-VI-II-III
c) I-II-III-V-VI-IV
d) V-I-VI-IV-II-III



6.
I- Şarkışla
II- özellikleri
III- Aşık Veysel'in
IV- ağzının
V- şiirlerinde
VI- görülür.
Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa doğru sıralama nasıl olmalıdır?
a) I-IV-II-III-V-VI
b) III-V-I-IV-II-VI
c) III-II-I-V-IV-VI
d) I-IV-II-VI-III-V



7. O kadar sessiz ve derinden yaklaştık ki Alperen'in ...............
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlamlı bir bütün oluşturur?
a) gözleri kamaştı.
b) tüyleri ürperdi.
c) ruhu bile duymadı.
d) bacakları tutmadı.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın