Cümlede Anlam Test-3

Eş, yakın, zıt anlamlı cümleler. Karşılaştırma, ön yargı, eleştiri cümleleri.

1. Klasik eserleri okumaya en çok kendi yazdıklarımı tekrar ettiğim zamanlarda ihtiyaç duyarım.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
a) Yazarın kendi yazdıklarını tekrar etmesi, başarısız bir tutumdan başka bir şey değildir.
b) Klasik eserleri okumak yazarı belirli kalıpların içine sokar.
c) Çağını aşmış eserleri okumak, yaratıcılığı besleyen bir etkinliktir.
d) Klasiklerin birçoğu çağını aşmış eserlerdir.2. Ben sadece gül alıp gül satan bir yazar olmadım.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
a) Yazarlık toplumun olumlu yönlerini görmek demektir.
b) Eserinde kendi tarihini kurgulayan bir yazarın objektif olması beklenemez.
c) Bir yazarı geliştiren önemli unsurlardan biri de eleştiriye açık olmasıdır.
d) Bir eserde hem güzellikler hem de aksaklıklar dile getirilmelidir.3. Romanda anlatılan ne kadar çekici olursa olsun onu değerli kılan anlatımıdır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümlenin karşıtıdır?
a) Etkili bir dil ve üslup, sıradan bir konuyu bile çekici hale getirebilir.
b) Romanın önemini artıran dili ve anlatımı değil, konusudur.
c) Bir romanı okura sevdiren en önemli özellik, sade ve duru bir dille anlatılmasıdır.
d) Romandaki sürükleyici bir konu, zayıf bir anlatım yüzünden değerini kaybedebilir.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
a) Serdar basketbolu futboldan daha çok seviyor.
b) Yusuf bu yaz resim sergisi açmak istiyor.
c) Alperen, asıl kitap okumaktan hoşlanıyor.
d) Burak çoğu zaman parkta oynamayı seviyor.5. (I)Öğretmenimiz bugün matematik sınavının sonuçlarını açıkladı. (II)Pek çalışamadığım için haliyle düşük bir puan aldım. (III)Babam zayıf not aldığımı öğrenince kesin ceza verecek. (IV)Ancak ikinci sınavda çok çalışıp iyi bir puan almak için uğraşacağım.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ön yargılı bir anlatım söz konusudur?
a) I
b) II
c) III
d) IV6. (I)Yazar Şerife Hanım bu yıl üçüncü şiir kitabını çıkardı. (II)Bu kitabında hece ölçüsünü deneyen şairin eseri seksen altı adet şiirden oluşuyor. (III)Bu kitabının hemen sonrasında ise okurlarına bir sürpriz yaparak hikaye kitabı da yayımladı. (IV)Ancak şiirdeki başarısını hikayede yakalayamadı.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eleştirel bir anlatım söz konusudur?
a) I
b) II
c) III
d) IV


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın