Sözcükte Anlam Test-6

Gerçek - Mecaz - Terim Anlam

1. "Kol" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
a) Dikkatsizliği sonucu halı sahada kolunu kırdı.
b) Oğlum, kolumdan çekiştirip durma!
c) Güneşte fazla kalınca kolunda yaralar oluştu.
d) Buradan devam edince yol ileride iki kola ayrılacak.2.
1. Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.
2. Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.
3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.
4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.
"Düz" sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde "yalın, sade, süssüz" anlamında kullanılmıştır?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?
a) Öğretmenimiz tahtaya iki tane açı çizdi.
b) Kurallarına dikkat edilmeden yazılan bir kompozisyon eksik kalır.
c) Mızıkçılık yapanı oyunumuzdan mutlaka çıkarırdık.
d) Nota bilgisi olmadan bir müzik aleti çalmak çok zordur.4. "Yanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
a) Yanan ağaçların yerine fidanlar dikildi.
b) Dikkatsizliğinden az daha bütün ev yanacaktı.
c) Verdiğim sözü tutamazsam işte o zaman yandım.
d) Sobadaki kömürler yanmayınca bir türlü ısınamadık.5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
a) Yere düşen sapsarı sonbahar yaprakları bile beni neşelendiriyor.
b) Rakip takım centilmenlik yaparak topu taca attı.
c) Köprü hareketini öğrenmek, güreşçilere esneklik kazandırıyor.
d) Suflör hastalanıp gelmeyince çalışmaları ertelemek zorunda kaldık.6. "Saymak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hesaba katmak, dikkate almak" anlamında kullanılmıştır?
a) Terbiyeli bir çocuktu, büyüklerini hep sayardı.
b) Tahtaya kalktı ve bildiklerini tek tek saydı.
c) Daha önce ödediğimiz taksitleri saymamışlar.
d) Küçük kardeşi birden yüze kadar çok güzel saydı.7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
a) Kırılan dişini az daha yutuyordu.
b) Bu topraklardan bereket fışkırıyor.
c) Bu yolculuk size nereden esti?
d) Boş gözlerle etrafı bir süre seyretti.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın