Fıkra

Fıkra: Güncel, siyasi ve sosyal konularla ilgili yazılan yazılardır. Fıkralar gazete veya dergilerin belirli bir köşesinde yer alır. Batıda bu tür yazılara "kronik" adı verilir. Edebiyatımızda fıkra türünün ilk başarılı örneğini Ahmet Rasim vermiştir. Diğer önemli fıkra yazarları ise Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek, Falih Rıfkı Atay, Osman Yüksel Serdengeçti, Hüseyin Cahit, Ahmet Haşim'dir.
www.z-turkce.com

Fıkranın Özellikleri:

» Fıkrada işlenen konuyu ispatlama amacı yoktur.

» Yazar konu ile ilgili kendi yorumunu bildirir.

» Yazar düşüncelerini açıklarken okuyucuyu bilgilendirme amacı güder.

» Fıkrada konu sınırlaması yoktur.

» Düşünceler yalın bir dille anlatılır.


Örnek Fıkra: Bir iki ay evvel diyorlardı ki, yakında basına gün doğacak!..Kalpten dua ettim, dedim ki:
─ Ey geleceğin güneşi, sakın buraları cayır cayır yakma!
Meğer ettiğim dualar kabul olmuş. Dün dediler:
─ Basına gün doğdu!..
Gerçekten hava, ilkbaharı andıran bir gelişme ile yazdan kalma bir gün lâtifliğinde belirmişti.
Vapurda tesadüf ettiğim yeni yetişmelerden birine sordum:
─ Doğacak dediğiniz gün bu mu idi?
Muhbir olduğu halde yazar tavrı takınarak:
─ Ne yapalım? Bize doğan günler de böyle olur. Yeni sermayeli gazete çıkacak. Bizim ücretler fırlıyor... Bir türlü otuz liradan yukarıya çıkamayan muhbirlik maaşı altmış, yetmişe, yazarlıklar iki yüz, iki yüz elliye!.. (Ahmet Rasim)