Paragrafın Başlığı

Yazıyı tanıtan, yazının içeriği hakkında fikir veren kelime ya da kelime grubu paragrafın başlığıdır. Paragrafın başlığı, içindeki konuları kapsayıcı olmalı, konuyla ve ana düşünce ile uyumlu olmalıdır.


Örnek Soru:

Para, gerçek zenginlik değildir. O, sadece ihtiyaçların giderilmesine vasıta olduğu için değerlidir. Bir çölün ortasında, hararetten yanan bir insan için birkaç damla su, bir torba altından daha değerlidir.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Gerçek Zenginlik
b) Çöl ve Su
c) Soğuk su
d) İhtiyaçların Giderilmesi
z-turkce.com
Cevap: Bu tür sorularda önce soruyu okumak gerekir. Şıkları incelediğimizde b ve c seçeneği paragrafın genelini kapsamamaktadır. Bu ifadeler paragrafta örnek verilmiş olan cümlelerden alınmıştır. Dolayısıyla paragrafın tamamını yansıtmadığı için başlık olamaz. D seçeneğine baktığımızda paragrafta herhangi bir ihtiyacın giderilmesinden bahsedilmediğini görüyoruz. A şıkkındaki "gerçek zenginlik" ifadesi paragrafı bütünüyle kapsadığı ve en kısa şekilde özetlediği için başlık olmalıdır. Doğru cevap: A