Paragrafın Ana Düşüncesi (Ana Fikri)

Paragrafın yazılış amacı ve yazarın yazıda anlatmak istediği esas düşüncedir. Ana düşünce bir yargı bildirir ve paragraf okunduğunda herkesin üzerinde birleştiği ortak düşüncedir.


Örnek Soru:

"Ben fikrimi değiştirdim, şimdi eskisi gibi düşünmüyorum." diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: "Ben değişmedim, dün de böyle düşünüyordum, değiştiğimi sananlar beni anlamamış." derler.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler.
b) İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir.
c) Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir.
d) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmeleri zordur.

Cevap: D şıkkındaki cümle, bu paragrafın yazılış amacını dile getirmektedir. Yazar, bu yazıyı yazarken d seçeneğindeki cümlede yer alan mesajı okuyucularına vermeye çalışmıştır.
Doğru cevap: D